Eşit Davranmıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eşit Davranmıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eşit Davranmıyorsun" ifadesi, bir kişiye veya bir kuruluşa, insanlara adil veya eşit davranmadığına dair eleştiri getirmek için kullanılır. "Eşit davranmamak" ifadesi, insanlar arasında farklı davrandığını veya ayrımcılık yaptığını ima eder.

Hakaret mi?


Eşit Davranmıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın trafik cezası yazılmasına sinirlenerek katılan polis memuruna hitaben söylediği "Bu ceza kasten yazıyorsunuz, herkese eşit davranmıyorsun" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/34971 Karar: 2017/7637 Tarih: 13.06.2017

"Eşit Davranmıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.