İşinizi Adam Gibi Yapmıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İşinizi Adam Gibi Yapmıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İşinizi Adam Gibi Yapmıyorsunuz" ifadesi, genellikle bir kişi veya grup tarafından yapılan bir işin veya görevin yeterli veya doğru bir şekilde yerine getirilmediğini ifade etmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, kişinin veya grubun performansını eleştirmek veya onların yetersizliğini vurgulamak için kullanılırken, "adam gibi yapmak" tabiri, işin uygun ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Ancak, bu ifade kullanıldığında alaycı veya aşağılayıcı bir ton taşıyabilir ve karşı tarafın duygusal tepkilerine neden olabilir. İletişimde hoşgörülü ve yapıcı bir dil kullanmak, eleştirileri saygılı bir şekilde ifade etmek ve olumsuz etkileşimleri önlemek önemlidir. İnsanlar arasında sağlıklı bir iletişim kurmak ve karşılıklı anlayışı teşvik etmek amacıyla dikkatli davranmak önemlidir.

Hakaret mi?


İşinizi Adam Gibi Yapmıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mahalle muhtarı olan katılan ... ile belediye başkanı olan katılan...'e yönelik söylediği "işinizi adam gibi yapmıyorsunuz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılanlara yönelttiği sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/15162 Karar: 2013/22499 Tarih: 17.09.2013

"İşinizi Adam Gibi Yapmıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.