Cenazesini Kaldıracak Tek Dostu Bulunmayan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cenazesini Kaldıracak Tek Dostu Bulunmayan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cenazesini kaldıracak tek dostu bulunmayan" ifadesi, bir kişinin ölümü durumunda kendisine yardım edecek veya cenazesini kaldıracak hiçbir yakını veya dostu olmadığını ifade eder. Bu ifade, bir kişinin yalnız veya izole hissettiği durumları tanımlamak için kullanılır. Genellikle kişinin sosyal destek veya yakın ilişkilere sahip olmadığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir.

Hakaret mi?


Cenazesini kaldıracak tek dostu bulunmayan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın davalısı olarak bulunduğu ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasının günü yapılan duruşmasında dosyasına sunduğu aynı tarihli dilekçesinde yer alan "İlk önce sayın kimdir sorusuna cevapla sözlerime başlamak istiyorum, sayın... askeri astsubay okulunda okurken okuldan disiplin cezası ile atılan, nikahlı üç eşi tarafından terk edilip boşanan, 69 yaşına dek tek başına yaşayan, mahkeme kapılarından eksik olmayan, bugün ölse cenazesini kaldıracak tek dostu bulunmayan, kendisi mutsuz olduğu için mutlu insanların mutluluğunu bozmak için uğraşan, çocuklarının dahi arayıp sormadığı kişidir, Almanya'dan emekli, tek başına yaşayan, paraya ihtiyacı bulunmayan, her akşam sigara ve içkiye verdiği para aylık benim maaşımdan fazla olan sayın...'e verecek paramın bulunmadığını beyan eder, saygılar sunarım" şeklindeki sözlerinin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, hakaret suçunun unsurlarını taşımadığı, bu nedenle sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/440 Karar: 2014/4316 Tarih: 12.02.2014

"Cenazesini Kaldıracak Tek Dostu Bulunmayan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.