Keltoş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Keltoş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Keltoş" Türkçe'de genellikle argo veya gündelik konuşma dilinde kullanılan, kelime oyunu veya mizahi bir ifadedir. "Keltoş," "kel" (saçsız) kelimesinin sonuna eklenmiş bir tamlama olarak kullanılır. Bu ifade, kişinin saçsızlığını veya az saçlı oluşunu alaycı veya espri yapar şekilde ifade etmek amacıyla kullanılır. "Keltoş" ifadesi, genellikle arkadaşlar arasında espri yapma veya gündelik sohbetlerde mizahi bir şekilde kullanılan bir terimdir.

"Keltoş" kelimesi, esprili bir anlam taşıdığı için kullanırken karşınızdaki kişinin duygularını incitmemeye veya saygısızlık yapmamaya özen göstermek önemlidir. Deyimin bağlamı ve iletişim tonu, terimin kullanılma şeklinde büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda "keltoş" ifadesi, gündelik dilde mizahi bir tonu vurgularken, resmi veya ciddi iletişimde uygun olmayabilir.

Hakaret mi?


Keltoş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanlar ... ve ...'a yönelik "Lan keltoş, lan kel" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmaması...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/8409 Karar: 2020/246 Tarih: 13.01.2020

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiler ... ve ...e yönelik ifadeleri (Keltoş ve şişko) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın müştekilere yönelttiği sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/13401 Karar: 2021/7667 Tarih: 04.03.2021

"Keltoş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.