Yüz Verdik Astar mı İstiyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yüz Verdik Astar mı İstiyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yüz verdik, astar mı istiyorsunuz?", bir kişinin veya grubun önceden kabul veya izin verdiği bir durumun ardından daha fazla talep veya istek gelmesi durumunda kullanılan bir ifadedir. Bu tabir, bir kişinin veya grubun başka bir tarafın taleplerini karşılamaya isteksiz olduğunu veya kabul ettikleri noktanın ötesinde talep yapılmasını eleştirmek veya sorgulamak amacı taşır. "Yüz verdik, astar mı istiyorsunuz?" terimi, bir tarafın diğer tarafın taleplerini veya isteklerini tatmin etmeye istekli olmasına rağmen, bu tür taleplerin sınırlarını belirlemeyi vurgularken, olumsuz bir değerlendirme içerir.

Bu ifade, genellikle bir anlaşma, görüşme veya anlaşmazlık durumunda kullanılırken, özellikle bir tarafın başka tarafın taleplerini tatmin etmeye hazır olduğu ve daha fazlasının talep edilmesinin haksız veya hoşgörüsüz olduğunu ifade etmek amacı taşır. "Yüz verdik, astar mı istiyorsunuz?" ifadesi, kabul edilen bir şeyin ardından daha fazla talebin ne kadar makul veya mantıklı olduğunu sorgularken, aynı zamanda anlaşmaların ve taahhütlerin sınırlarını belirlemenin önemini vurgular. Bu tür ifadeleri kullanırken, anlayışlı bir ton kullanarak ve karşılıklı saygıyı gözeterek iletişimde bulunmak önemlidir.

Hakaret mi?


Yüz Verdik Astar mı İstiyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, katılan polis memurları çevreyi rahatsız ettiği için ihbar edilen aracın sahibinin evraklarını kontrol ederken toplanan grubun içerisinde bulunan sanığın katılanlara "Siz kimsiniz, her önünüze gelen araca ceza mı yazacaksınız, ben size ceza yazdırmam, yüz verdik astar mı istiyorsunuz" şeklinde bağırdığı ve kendisinden kimlik istendiğinde "Kimliğimi ne yapacaksın, polisiz diye herkesten kimlik mi isteyeceksiniz, size yetki verdi diye her şeyi yapabileceğinizi mi sanıyorsunuz" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılanlara yönelttiği sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/966 Karar: 2018/1322 Tarih: 07.02.2018

"Yüz Verdik Astar mı İstiyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.