İbnelik Yapmayın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İbnelik Yapmayın"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Ibnelik Yapmayın” ifadesi “ibnelik etmek” kelimesinin birleşik fiil olarak kullanılmış halidir. “İbnelik etmek” kelimesi TDK sözlüğe göre “kazık atmak, aldatmak” anlamlarına gelmektedir. “İbnelik Yapmayın” ifadesi ise bu kelimeye “yapmayın” eklenerek kullanılmaktadır.

Hakaret mi?


İbnelik Yapmayın kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polislere hitaben: Siz provokasyon yapıyorsunuz, başka zaman olsaydı sizi top ederdim, i.nelik yapmayın şerefsizler) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü (mahkumiyet) etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/22713 Karar: 2016/7359 Tarih: 11.04.2016

"İbnelik Yapmayın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.