Yalan Makinesi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalan Makinesi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yalan makinesi, doğruluk veya yalan söyleme eğilimini belirlemek için kullanılan bir cihazdır. Genellikle polis sorguları ve mahkeme duruşmalarında kullanılır. Yalan makinesi, kişinin kalp atış hızı, kan basıncı, solunum hızı ve deri tepkileri gibi fizyolojik tepkilerini ölçer ve bunları analiz ederek yalan söyleme olasılığını belirler. Bu cihaz, bir kişinin vücut tepkilerini takip ederek, yalan söyleme eğilimini ortaya çıkarır ve doğruluk payını değerlendirir.

Yalan makinesi, birçok insanın doğruluklarını veya yalanlarını saptamak için güvendiği bir araçtır. Ancak, yalan makinesi sonuçları bazen tartışmalı olabilir ve kesin bir doğruluk sağlamaz. Çünkü bazı durumlarda, kişinin stresi veya heyecanı gibi diğer faktörler, sonuçları etkileyebilir. Bu nedenle, yalan makinesi sonuçlarına tam olarak güvenmek yerine, diğer kanıtlarla birlikte kullanılması daha doğru olabilir.

Hakaret mi?


Yalan Makinesi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (TV programında, birlik başkanına hitaben: Yalan makinesi, böyle bir rezilliğin içerisinde bir kişi olarak ben de adayım diyorsa) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9968 Karar: 2018/15005 Tarih: 14.11.2018

"Yalan Makinesi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.