Çocuğun Benden Olduğuna Bile Şüpheliyim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çocuğun Benden Olduğuna Bile Şüpheliyim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çocuğun benden olduğuna bile şüpheliyim" ifadesi, genellikle bir durumun veya olayın inanılmaz veya zorlayıcı olduğunu vurgulamak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin ya da bir topluluğun olağandışı bir durum karşısında şaşkınlığını veya hayretini ifade etmek amacıyla kullanılır. İçerdiği vurgu nedeniyle, bu deyim bazen şaka veya espri yaparken de kullanılabilir.

Bu ifade aynı zamanda bir durumun gerçekten inanılmaz olduğunu vurgulamak veya birini şaşırtmak için kullanıldığında da tercih edilir. Örneğin, kişi bir olayın ne kadar garip veya beklenmedik olduğunu ifade etmek istediğinde bu deyimi kullanarak, konuştuğu kişinin dikkatini çekebilir veya onları güldürebilir. Ancak, deyimi kullanırken ifade etmek istediğiniz ton ve bağlamı dikkatlice değerlendirmek önemlidir, çünkü bazı durumlarda aşırıya kaçabilir veya yanlış anlaşılabilir.

Hakaret mi?


Çocuğun Benden Olduğuna Bile Şüpheliyim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (SMS yoluyla, eski eşe hitaben: Sen evliyken bile internetten eski sevgililerinle konuşuyordun, sırtımdan vurdun gittin, senden her şey beklenir, çocuğun benden olduğuna bile şüpheliyim, sen çocuğu düşünseydin, burada gitmedik özel hastane kalmadı, doğuma yakın her hafta kontrole gitmek gerek, çocuğu götürürdün, belki çocuk oldu belki de ölsün istiyorsun, doktora bile gitmiyorsun, abinin çocuğunun ikinci el eşyalarımı giydirirsin artık, sen gibi bir karım yok benim, yeni bir hayatım var artık) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1749 Karar: 2019/13474 Tarih: 01.10.2019

Karar #2

Sanığın katılana gönderdiğini kabul ettiği mektup içeriklerine göre. Sn... şeklinde başlayan mektuptaki "Benim annem babamı vezir yaptı, sen rezil yaptın. Allah aşkına siz ne biçim bir ailesiniz. Sana hakaret etmeyeceğim, çünkü hakaret senin için lütuf demektir. Nereden bileyim çocuğun sevgilinden olmadığını, nereden bileyim çocuğun taksici sevgilinden olmadığını, diğerlerini de söylemek isterim ama terbiyem onlara müsait değil" şeklindeki sözlerinin TCK'nın 125. maddesi uyarınca hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/27816 Karar: 2015/37639 Tarih: 12.11.2015

"Çocuğun Benden Olduğuna Bile Şüpheliyim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.