Dürüst Değilsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dürüst Değilsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dürüst değilsin" ifadesi, argo bir dil kullanımı içeren ve kişinin yalan söylediğini veya sahtekarlık yaptığını ima eden bir ifadedir. Bu ifadeyle kişi, muhatabının güvenilmez olduğunu veya gerçekleri çarpıttığını belirtmeye çalışır.

Hakaret mi?


Dürüst Değilsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Belediye Başkanı tarafından, kendisiyle görüşmeye gelen esnafa hitaben: Sen dürüst değilsin, seninle muhatap olmam) ve yükletilen suça yönelik katlan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42461 Karar: 2017/11043 Tarih: 17.10.2017

"Dürüst Değilsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.