Pinti

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pinti"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pinti," temelde cimri veya eli sıkı bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bir kişinin maddi konularda harcamalarını aşırı derecede kısıtlaması, başkalarına yardım etmekten veya paylaşmaktan kaçınması ve genellikle gereksiz harcamalardan kaçınmak amacıyla tasarruf yapması durumunda "pinti" sıfatı kullanılabilir. Bu terim, kişinin para veya kaynakları kullanmaktan kaçınarak aşırı derecede tutumlu davranışlar sergilediğini ifade eder.

"Pinti" terimi, olumsuz bir anlam içerebilir ve genellikle başkalarıyla paylaşım yapmaktan veya yardım etmekten kaçınan davranışları eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılabilir. Ancak, bazı durumlarda kişinin ekonomik güvencesini korumak veya geleceğini güvence altına almak amacıyla tasarruf yapmasını ifade ederken olumsuz bir anlam taşımayabilir. Terimin kullanımı bağlama ve tonlamaya bağlı olarak farklı yorumlarla karşılanabilir, bu nedenle iletişimde hassas davranmak önemlidir.

Hakaret mi?


Pinti kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinde resmi olarak boşandığı kocasının mahkemenin hükmettiği nafaka borcunu ödememesi ve ortak evliliklerinden olma kızına karşı kırıcı davranması sebebiyle çektiği mesajlarda yazdığı "Bunak düşüncelerinle kızımı üzme, pinti, cimri ruhunla sevmediğin çocuklarımın velayetini nafaka vermemek için istediğini çocuklar bile anlıyor" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kişiliğine yönelik olmadığa ve bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz ve hitap niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurların oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26707 Karar: 2016/6303 Tarih: 29.03.2016

"Pinti" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.