Sen Kadın Olamazsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Kadın Olamazsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Kadın Olamazsın" ifadesi, bir kişiye kadın olamayacağını belirtir. Bu ifade, hem gerçek anlamda bir kadın olmadığını ifade ederken, hem de mecazi olarak bir durumu ifade edebilir. Bu ifade genellikle cinsiyetçi bir şekilde kullanılır ve kadınları aşağılamak amacıyla kullanılır. Bu ifade, toplumsal cinsiyet rollerine dayanan stereotipleri ve kadınları aşağılayan tutumları yansıtır. Kadınların yeteneklerini ve potansiyellerini küçümsemek için kullanılan bir ifadedir.

İfadeyi kullanırken, karşı tarafı aşağılamaktan veya rencide etmekten kaçınmak önemlidir. Daha yapıcı bir dil kullanarak, iletişimde hoşgörülü bir yaklaşım benimsemek daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Sen Kadın Olamazsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın kendisini muayene eden doktor olan katılana yönelik söylediği sözlerin (Benim özürlü çocuğum var, daha beterini sana, çocuklarına versin, sen doktor olamazsın, kadın olamazsın, Allah sana görünmeyen dertler versin) beddua ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/4937 Karar: 2022/9482 Tarih: 06.04.2022

"Sen Kadın Olamazsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.