Sansürcü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sansürcü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sansürcü" terimi, genellikle iletişim veya medya alanında, içeriği düzenlemek veya belirli bilgileri yayınlamak veya paylaşmak konusunda kısıtlama veya değişiklik yapan kişiyi veya kurumu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Sansürcüler, genellikle haberler, yazılar, filmler, televizyon programları veya diğer medya içeriklerini inceler ve çeşitli nedenlerle belirli bölümleri çıkarabilir, değiştirebilir veya engelleyebilirler.

Bu terim, sansürün amacını veya etkilerini vurgulamak amacıyla kullanılır. Sansür, bazen hükümet veya otorite tarafından yapılan bir müdahale sonucunda gerçekleşebilir ve bilgi akışını kısıtlayabilir. Ancak, "sansürcü" ifadesi bazen alaycı veya eleştirel bir şekilde kullanılabilir ve karşı tarafın bilgi akışını kısıtlamak veya manipüle etmek amacı taşıyan bir tutumla suçlamak anlamına gelebilir. İfadeyi kullanırken dikkatli olmak ve ifadenin karşı tarafı rencide etmemek veya yanlış anlamalara yol açmamak için açıklayıcı bir dil kullanmak önemlidir.

Hakaret mi?


Sansürcü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana "...'de hırsızlık yaptılar ödül aldılar" başlıklı yazısında üniversitedeki bilimsel intihal olayını dile getirdiği ve ifadelerin bütünlüğü içinde katılana yönelik somut bir fiil ya da olgu isnadı niteliğinde olmadığı, "Sansürcü rektör" başlıklı internet sitesinde yayınladığı yazının ise ifadelerin bütünlüğü içinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararları verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18: CD Esas: 2015/10782 Karar: 2016/5625 Tarih: 22.03.2016

"Sansürcü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.