Kandırmaca

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kandırmaca"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kandırmaca, insanların birbirlerini aldatmak veya yanıltmak amacıyla kullandığı bir taktiktir. Bu makalede, kandırmaca konusu detaylı bir şekilde ele alınacak ve bu konuyla ilgili önemli noktalar incelenecektir. Kandırmaca, insanların güvenlerini kötüye kullanarak manipülasyon yapma amacı taşır. Bu durum, çeşitli alanlarda karşımıza çıkabilir, örneğin ilişkilerde, iş dünyasında veya internet üzerinde.

Kandırmaca, birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. İnsanların duygusal zayıflıklarını hedef alarak onları kandırmak, genellikle en etkili yöntemlerden biridir. Bu tür manipülasyonlar, insanların kararlarını etkileyebilir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Kandırmaca ile mücadele etmek için, insanların kendi güvenlerini ve bilgi seviyelerini artırmaları önemlidir. Bu sayede, kandırmaca girişimlerini daha kolay fark edebilir ve kendilerini koruyabilirler.

Hakaret mi?


Kandırmaca kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, yerel düzeyde haber yayını yapan bir internet sitesinde sanık tarafından hazırlanan yazıda, sendika başkanı olarak görev yapan kişiye hitaben "Yalan diz boyu, kandırmacayı devam ettirmek istiyorlar, yedirebildikleri de var, tazminat derdine düştükleri için yumuşaklar, nerede görülmüş eşkıyanın dünyaya hükümdar olduğu şeklinde sözler sarf ettiği, bu kapsamda sendikaya üye işçilere zorluklar çıkarıldığı, birçok insanın iş kaybına neden olduğu ifade edilmiştir. Sanığın hakaret suçundan dolayı cezalandırılmasına karar verilmiştir... Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7624 Karar: 2015/11462 Tarih: 18.11.2015

"Kandırmaca" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.