Afrikalı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Afrikalı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Afrikalı" kelimesi, Afrika kıtasından olan veya Afrika kökenli bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Afrika, dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır ve çok sayıda ülke ve farklı kültürleri barındırır. "Afrikalı" terimi, bu kıtada yaşayan veya kökleri Afrika'da olan insanları ifade eder. Bu ifade, kişinin milliyetini, etnik kökenini veya kültürel bağlantılarını belirtmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Afrikalı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği "Afrikalı" sözünün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...     Yargıtay 4. CD Esas: 2013/15585 Karar: 2014/21020 Tarih: 11.06.2014

"Afrikalı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.