Kaymak Gibi Kıyak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaymak Gibi Kıyak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaymak gibi kıyak" ifadesi, genellikle bir şeyin veya bir durumun çok kolay, rahat veya avantajlı bir şekilde elde edilebildiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir şeyin elde edilmesi veya gerçekleşmesi için fazla çaba sarf etmeye gerek olmadığını vurgular. "Kaymak gibi kıyak" terimi, genellikle olumlu bir anlam taşır ve bir fırsatın kolaylıkla değerlendirilebileceğini ifade eder.

Bu deyim aynı zamanda bir kişiye verilen ayrıcalıklı veya avantajlı bir durumu tanımlarken de kullanılabilir. Örneğin, bir kişiye bir iş veya pozisyon verilirken "kaymak gibi kıyak" bir fırsat sunulduğunda, kişinin kolayca ve avantajlı bir şekilde bu pozisyona getirildiği anlatılır. Terim, fırsatların veya avantajların kolaylıkla ve keyifli bir şekilde elde edilebildiği durumları tanımlamak için kullanılırken, bağlam ve ton önemlidir, çünkü argo veya mizahi bir anlam da içerebilir.

Hakaret mi?


Kaymak Gibi Kıyak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazeteye demeç veren esnaf tarafından, Kaymakama hitaben: Özel İdare’den... Kaymakamına kaymak gibi kıyak yapıldı) ve yükletilen suça yönelik katılan .... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4887 Karar: 2018/7565 Tarih: 16.05.2018

"Kaymak Gibi Kıyak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.