Zorbalık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zorbalık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zorbalık" bir kişinin veya bir grubun, fiziksel, duygusal veya psikolojik olarak daha zayıf veya savunmasız olan başka bir kişiye karşı kasıtlı olarak saldırgan veya baskıcı davranışlar sergilemesini ifade eder. Zorbalık, bir kişinin gücünü kötüye kullanarak başkalarına zarar verme veya onları sindirme amacı taşır. Bu tür davranışlar genellikle tehdit, aşağılama, taciz, dışlama veya fiziksel saldırı gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.

Zorbalık, kurbanın kendine olan güvenini zedeler, duygusal travmalara neden olabilir ve genellikle psikolojik sorunlara yol açabilir. Eğitim, iş yeri, sosyal ilişkiler veya çevrimiçi platformlarda gerçekleşebilir. Zorbalık, toplumsal bir sorun olarak ele alınmalı ve önlenmeye çalışılmalıdır. Eğitim, farkındalık yaratma ve kurbanlara destek sağlama gibi çeşitli yöntemlerle zorbalığın önüne geçmeye çalışmak önemlidir.

Hakaret mi?


Zorbalık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Sanığın duruşma sırasında söylediği kabul edilen "Senin yaptığın adalet değil bir nevi zorbalıktır" şeklindeki sözlerinin ağır eleştiri niteliğinde olması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmaya gerektirmiş... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6408 Karar: 2015/13937 Tarih: 21.12.2015
Karar #2
Katılanların başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğu ... Sitesi Yönetimi ile ilgili sanığın açmış bulunduğu hukuk davalarına ilişkin ... Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunmuş olduğu ....... ve....tarihli dilekçeler ile katılanlara yönelik söylediği "Kendilerine haksız çıkar sağlamak için organize olan ve adeta bir tarikat öğretisine göre hareket eden, toplu halde sürekli ve zincirleme T.C. kanunlarını ihlal etmek suretiyle suç işlemeyi itiyat haline getiren, sitesinin yönetim ve denetim yetkilerini kanuna aykırı olarak gasp eden, 19 yıldır bu gayrimeşru soygun senaryosu devam ettiren, ağar baskı, tehdit ve zorbalık yapan..." şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılanlara yönelttiği sözlerin TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde bulunması nedeniyle sanığa atılı hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 4. CD Esas: 2012/25142 Karar: 2014/1335 Tarih: 21.01.2014

"Zorbalık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.