Boşa Konuşuyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Boşa Konuşuyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Boşa konuşuyor, bir işe yaramayan, gereksiz veya anlamsız konuşmak anlamına gelir. Örneğin, "Sen boşa konuşuyorsun, beni ikna edemezsin.

Hakaret mi?


Boşa Konuşuyor hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan hitaben söylediği kabul edilen sözlerinin (Cami imamına hitaben: Hocanın anlattığına inanmayan, imama bak imama, kendi söylediğini kendisi yapmıyor, boşa konuşu yor muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/6023 Karar: 2019/16901 Tarih: 02.12.2019

"Boşa Konuşuyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.