Şarlatan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şarlatan"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şarlatan kelimesi, kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını överek karşısındakini kandıran, dolandıran kimse anlamına gelir. Bu kelime Fransızca kökenlidir. Şarlatanlar, genellikle sahte tedaviler, sihir, fal bakma, kehanet gibi konularda iddialarda bulunurlar. Örneğin, “O şarlatan bana geleceğimi söyledi ama hiçbiri doğru çıkmadı.” cümlesinde bu kelime kullanılmıştır.

Hakaret mi?


Şarlatan kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Gazeteci olan sanığın gazetedeki yazısında katılan hakkında "Şarlatan" ifadesini kullandığının sabit olması karşısında, söylenen sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığına yönelik olgu isnadı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "katılanın Türkiye'nin tanınan doktorlarından olup toplumun gözü önünde olması nedeniyle yaptığı eylem ve açıklamaları hakkında ağır dahi olsa eleştirilere katlanmak zorunluluğunun bulunduğu, şarlatan kelimesinin hakaret olarak kullanılmadığı ve ağır eleştiri olduğu" biçimindeki yerinde olmayan gerekçe ile beraat karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27980 Karar: 2016/14289 Tarih: 28.06.2016

"Şarlatan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.