Kendini Ne Sanıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendini Ne Sanıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kendini ne sanıyorsun" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, kendisinin veya başkalarının üzerinde durduğunu düşünerek aşırı özsaygılı veya aşırı özgüvenli davranmasını eleştirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kendini abartılı bir şekilde değerlendirmesi veya aşırı bir şekilde kendine güvenmesi durumlarında kullanılırken, aynı zamanda kişinin gerçekçi olmayan bir benlik algısı taşıdığını vurgular.

"Kendini ne sanıyorsun" ifadesi, kişinin kendi yeteneklerini veya konumunu aşırı derecede yücelterek, başkalarını küçümsemesini veya aşağılamasını eleştirmek için de kullanılır. Bu ifade, karşılıklı saygı ve anlayış eksikliğini vurgulayarak, kişiler arası iletişimde özsaygının ve alçakgönüllülüğün önemini hatırlatır. Empati göstermek, açık fikirlilik ve olumlu iletişim, daha sağlıklı ve yapıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Kendini Ne Sanıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay tutanağına göre sanığın müştekiye söylediği belirtilen "Siz kendinizi ne zannediyorsunuz, ...li bir genci nasıl alırsınız, siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin hakaret suçunun unsurlarını taşımaması...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/3347 Karar: 2019/13955 Tarih: 08.10.2019

Karar #2

Sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik hakaret suçundan kurulan hükümde, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Git kime şikayet ediyorsan et, sen kendini ne zannediyorsun lan" şeklindeki sözünün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/8007 Karar: 2020/403 Tarih: 14.01.2020

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın yargılama aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini beyan eden mağdura yönelik sözlerinin Nüfus Müdürlüğünde görevli memura hitaben: Sen kimsin, kendini ne sanıyorsun) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı, kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/40146 Karar: 2022/8445 Tarih: 24.03.2022

"Kendini Ne Sanıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.