Yan Gelip Yatıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yan Gelip Yatıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yan Gelip Yatıyorsunuz ne demek? Bu ifade, bir kişinin hiçbir şey yapmadan sadece bir yerde durduğunu veya bir işe katkıda bulunmadan sadece izlediğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu durumda, kişi sadece yan gelip yatıyor, yani hiçbir sorumluluk almıyor veya bir şeye katkı sağlamıyor. Bu deyim genellikle tembellik veya işe yaramazlık durumlarında kullanılır. Bir kişinin sadece başkalarının çabalarını izleyerek veya hiçbir şey yapmadan sadece yer kaplayarak zaman geçirmesi, genellikle olumsuz bir şekilde değerlendirilir. Yan gelip yatmak, bir kişinin üretken olmayan bir şekilde zaman geçirmesini ve başkalarının emeğini kullanmasını ifade eder.

Özetlemek gerekirse, "Yan Gelip Yatıyorsunuz ne demek?" ifadesi, bir kişinin hiçbir katkıda bulunmadan sadece izlemesi veya başkalarının emeğini kullanması anlamına gelir. Bu ifade genellikle tembellik veya işe yaramazlık durumlarında kullanılır ve olumsuz bir şekilde değerlendirilir. Yan Gelip Yatıyorsunuz, Türk dilinde sıkça kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, bir kişinin bir işi yapmak yerine başkasının yanına gidip oturmasını veya bir işi yapmamak için bahane üretmesini ifade eder. Aslında tembelce davranışları veya sorumluluklarından kaçma eylemlerini anlatan bir deyimdir.

Hakaret mi?


Yan Gelip Yatıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, avukat olan sanığın ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan bir dava ile ilgili dosyanın gönderilmemesi üzerine aradığı ... Cumhuriyet savcısı olan müşteki...'e "Yan gelip yatıyorsunuz" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/824 Karar: 2015/557 Tarih: 22.04.2015

"Yan Gelip Yatıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.