Kaç Para Aldınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaç Para Aldınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Kaç para aldınız?” cümlesi, genellikle bir kişinin başka bir kişiye veya kuruma para karşılığı bir şeyler yaptığını ima eder. Ancak, bu cümle genellikle argo bir ifadedir ve olumsuz bir anlam taşır. Bu cümle, bir kişinin başka bir kişiyi veya kurumu eleştirmek veya suçlamak için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Kaç Para Aldınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanık I.…'in alkollü olarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir diğer sanık C...'e müdahale etmediğini düşündüğü polis memuru katılanlara söylediği kabul edilen "Niye müdahale etmiyorsunuz  kaç para aldınız, adamla ortak mi çalışıyorsunuz" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5558 Karar: 2015/9544 Tarih: 28.10.2015

"Kaç Para Aldınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.