Kendine Erkek Arıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendine Erkek Arıyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kendine erkek arıyorsun" ifadesi, genellikle bir kadının davranışlarının veya beklentilerinin, erkekleri cezbetmek veya ilişki kurmak amacıyla olduğunu ima ederek kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin motivasyonlarının veya niyetlerinin yüzeysel veya yetersiz olduğunu vurgulayarak, başkalarının dikkatini çekmeye veya olumlu tepki almayı amaçlayan bir davranışı eleştirmek veya alay etmek için kullanılır.

Terim, genellikle bir kadının davranışlarının aşırı derecede çaba sarf etmek veya yapay görünmek gibi algılandığı durumları tanımlamak için kullanılır. Aynı zamanda bir kişinin gerçek öz kişiliğini veya değerlerini gizleyerek, yalnızca erkeklerin dikkatini çekmeye çalıştığı bir davranışı da ifade edebilir. Terim, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve beklentileri hakkında eleştirel bir gözlem veya mizah içerebilir.

Hakaret mi?


Kendine Erkek Arıyorsun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Mahalle kavgası esnasında, komşuya hitaben: Kendine erkek arıyorsun, kocan yetmiyor, sokaklarda erkek arayıp kendini yaptırıyorsun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9556 Karar: 2015/13923 Tarih: 21.12.2015

"Kendine Erkek Arıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.