Ha Ha Ha

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ha Ha Ha"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ha ha ha" ifadesi, argo kullanımda veya daha samimi veya gayri resmi iletişimde de kullanılabilir. Bu tür kullanımlarda "ha ha ha" ifadesi, genellikle alaycı veya taşlayıcı bir anlam taşır. Kişi, söylediği şeyin gerçekten komik olmadığını veya mizahi bir yorum yapmadığını ima etmek için kullanabilir. Yani, argo kullanımda "ha ha ha" ifadesi, alay etmek, istihza etmek veya ince espri yapmak amacıyla da kullanılabilir. Bu durumda ifade, samimiyetten çok yergi veya alayı ifade etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Ha Ha Ha kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu olayda, sanığın mağdura yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (İdari işlem yapan polis memurunu hedef alarak: Lan, ne yapacaksa yapsın, ha ha ha) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17454 Karar: 2022/21159 Tarih: 31.10.2022

"Ha Ha Ha" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.