İpe Sapa Gelmez

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İpe Sapa Gelmez"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İpe Sapa Gelmez" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir durumun tamamen kontrolsüz veya düzensiz olduğunu, mantıklı veya makul bir açıklama veya çözümünün olmadığını ifade etmek amacıyla kullanılır. Bu tabir, karışıklık, düzensizlik veya çözümsüzlük durumlarını ifade ederken kullanılır.

Bu ifade, kişinin veya durumun yönetilemez veya anlaşılamaz olduğunu belirtirken, bazen eleştiri veya şüpheci bir yaklaşımı ifade etmek amacıyla da kullanılabilir. Ancak kullanımına dikkat edilmeli ve alaycı bir dil içermediğinden emin olunmalıdır. İletişimde anlayışlı, saygılı ve yapıcı bir dil kullanmak, karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve olumsuz etkileşimleri önlemek açısından önemlidir.

Hakaret mi?


İpe Sapa Gelmez kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana hitaben internet sitesinde yazdığı "Bu zat anlattığı ipe sapa gelmez şeylere kendi inanıyor mu acaba, o yetmiyormuş gibi nereden geldiği belli olmayan bir lisan kullanıp zaten yeteri kadar saçma değilmiş gibi iyice anlaşılmaz bir hale sokuyor, saçmalamak tabiri bu zat ile ete kemiğe bürünmüş" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42746 Karar: 2017/10974 Tarih: 16.10.2017

"İpe Sapa Gelmez" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.