Köpeğin Duası Kabul Olsaydı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Köpeğin Duası Kabul Olsaydı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Köpeğin duası kabul olsaydı" ifadesi, genellikle insanların kendi isteklerini veya çıkarlarını dile getirirken kullandığı bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin istediği bir şeyi veya durumu gerçekleştirmek amacıyla bazen komik veya alaycı bir şekilde dile getirilen bir yaklaşımı ifade ederken, aynı zamanda bu isteğin gerçekçi olmadığını veya yerine getirilmesinin mümkün olmadığını vurgulayabilir.

"Köpeğin duası kabul olsaydı" terimi genellikle alaycı veya ironik bir tonla kullanılır ve kişinin isteğinin gerçekleşme olasılığının düşük veya imkansız olduğunu vurgularken, aynı zamanda kişinin talebinin mantıksız veya gereksiz olduğunu da ifade edebilir. Bu ifade, isteklerin veya beklentilerin gerçekçi olmayan veya mantıksız bir şekilde dile getirilmesi durumlarında kullanılarak, insanların beklentilerini sorgulama veya alay etme amacını taşır. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişileri aşağılama veya küçümseme amacıyla değil, mantıklı düşünme ve gerçekçi beklentilerin önemini vurgulamak amacıyla kullanılmasıdır.

Hakaret mi?


Köpeğin Duası Kabul Olsaydı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanıktan alacağını isteyen ancak alamayan katılanın "O para sana haram olsun, çocuğuna ilaç parası olsun" şeklindeki beyanına karşılık sanığın "Sivas kangal köpeğinin duası kabul olsaydı, gökten kemik yağardı" şeklinde mesaj çekmek şeklinde gerçekleşen eyleminde hakaret suçunun unsurlarının gerçekleştiği gözetilmeyerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/8780 Karar: 2012/45647 Tarih: 12.11.2012

"Köpeğin Duası Kabul Olsaydı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.