Sapkın Ruhlu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sapkın Ruhlu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sapkın ruhlu" ifadesi, genellikle toplumsal normlardan veya ahlaki değerlerden sapmış, alışılmadık veya kabul edilemez düşüncelere, duygulara veya davranışlara sahip bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin sıra dışı veya toplum tarafından hoş karşılanmayan eğilimleri veya tercihleri olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılır. "Sapkın ruhlu" ifadesi, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin normal veya kabul edilebilir normlardan saparak farklı bir yola gittiğini ifade eder.

Ancak, bu ifade bazen yanlış kullanılabilir veya aşağılayıcı bir şekilde ifade edilebilir, bu da karşı tarafı rencide edebilir. İfadeyi kullanırken dikkatli olmak ve saygılı bir dil kullanmak önemlidir. Aynı zamanda, bireylerin farklı düşüncelere, tercihlere ve yaşam tarzlarına sahip olabileceği ve bu çeşitliliğin saygı gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Sapkın Ruhlu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Velayet davası kapsamında aile mahkemesine sunulan dilekçede, eski eşe hitaben: Davacı... sapkın ruhlu biridir) ve yükletilen suça yönelik katılan... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/7004 Karar: 2019/14301 Tarih: 14.10.2019

"Sapkın Ruhlu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.