Çek Elini Ulan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çek Elini Ulan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çek elini ulan" ifadesi, genellikle bir kişiye veya duruma karşı hoşnutsuzluğu, kızgınlığı veya rahatsızlığı ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle bir kişi, başka bir kişinin kendisine yaklaşmasını veya müdahale etmesini istemediğini belirtir. "Çek elini ulan" ifadesi argo ve sert bir ifade olarak kabul edilir ve saygılı bir dil kullanımına uymaz. Bu ifade, genellikle günlük konuşmalarda duyulabilir, ancak resmi veya saygılı iletişimde tercih edilmemelidir.

Hakaret mi?


Çek elini ulan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın karakol önünde tartıştığı kişiye hakaret etmesi üzerine kendisini uyaran polis memuruna söylediği "Çek elini ulan üzerimden, sen kimsin, sen buranın horozu musun şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/2443 Karar: 2015/2792 Tarih: 17.06.2015

"Çek Elini Ulan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.