Yürü Git İşine

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yürü Git İşine"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bir kişiye, kendisini ilgilendirmeyen bir konuda karışmamasını veya rahatsız etmemesini söylemek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle kızgın, sinirli veya küçümseyici bir şekilde söylenir.

Hakaret mi?


Yürü Git İşine kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Bana... diye konuşamazsın, çok konuşma, senin yaşın kaç lan, oğlum yürü git işine lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4201 Karar: 2015/2101 Tarih: 02.06.2015

"Yürü Git İşine" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.