Mevki İçin Davayı Satmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mevki İçin Davayı Satmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mevki için davayı satmak" deyimi, kişisel çıkar veya hırslar uğruna, etik ve dürüstlük prensiplerini göz ardı ederek, adaletin yerine getirilmesi gereken hukuki bir davayı manipüle etmek veya kötüye kullanmak anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin veya grubun, hukuki bir süreci kendi lehine çevirmek veya sonuca ulaşmak amacıyla yasa dışı, hileli veya etik dışı yolları kullanması anlamına gelir.

"Mevki için davayı satmak" terimi, yargılama süreçlerinin dürüstlük ve adalet prensiplerine dayalı olarak yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, hukuki sistem içindeki ahlaki sorumlulukları ifade eder. Bu terim, adaletin çarpıtılması veya torpilin geçerli olduğu durumları eleştirmek için kullanılır ve hukukun tarafsızlığını ve doğruluğunu tehlikeye atabilecek eylemleri ifade eder.

Hakaret mi?


Mevki İçin Davayı Satmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, televizyonda yayınlanan, sanığın basın toplantısına ait görüntülerde kullandığı ifadelerinin (Mevki için davanı satıp gitmeyecektin) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde olduğu, bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/11054 Karar: 2020/6200 Tarih: 01.06.2020

"Mevki İçin Davayı Satmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.