Her Türlü Pisliği Yapmışsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Her Türlü Pisliği Yapmışsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Her Türlü Pisliği Yapmışsın, bir kişinin ahlaksız, haksız veya kötü davranışlar sergilediğini belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade genellikle kızgınlık, hayal kırıklığı veya tiksinti duyguları ile söylenir ve karşıdaki kişiye suçlama, eleştiri veya tehdit içerir.

Hakaret mi?


Her Türlü Pisliği Yapmışsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, tazminat davası duruşmasının çıkışında, sanığın katılana hitaben söylediği kaba hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğindeki sözün (Her türlü pisliği yapmışsın sen) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, hatalı değerlendirme ve kanuna uygun olmayan gerekçeyle sanık hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/8532 Karar: 2020/19393 Tarih: 10.12.2020

"Her Türlü Pisliği Yapmışsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.