Satılmış Köpek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Satılmış Köpek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Satılmış köpek" deyimi, bir kişinin başkalarına karşı sadakatsizlik veya menfaatleri uğruna dürüstlüğünü terk ettiği anlamını taşır. Bu ifade genellikle birinin etik değerlerini veya bağlı olduğu kişilik özelliklerini çıkarları veya dış etkenler karşısında feda ettiği durumlar için kullanılır. Bu deyim, ihanet, sadakatsizlik veya ahlaki yozlaşma gibi olumsuz karakter özelliklerini vurgulamak amacıyla kullanılır.

Örneğin, bir arkadaşınızın size karşı dürüst olmadığı durumları düşünün. Özellikle çıkarları veya başka kişilerle ilişkileri uğruna sizi sırtından vurduğunu fark ederseniz, "satılmış köpek" ifadesi bu ihaneti ve sadakatsizliği vurgulamak için kullanılabilir. Bu deyim, bir kişinin başkalarına olan bağlılığını ve güvenilirliğini kaybetmesini vurgularken, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin karakterini eleştirmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Satılmış Köpek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Avukata hitaben: Sen benim duruşmama nasıl girmezsin, sen satılmış bir köpeksin, seni ben bak ne yapacağım) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanığın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6664 Karar: 2015/11546 Tarih: 19.11.2015

"Satılmış Köpek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.