Kralın Gelsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kralın Gelsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kralın gelsin" ifadesi, genellikle bir işin ya da konunun en yetkili veya en yetenekli kişi tarafından ele alınması gerektiğini vurgulamak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, daha fazla yetkinliğe sahip birinin devreye girmesi veya liderin veya uzmanın sorunun çözümü için gerektiği anlamında kullanılır.

"Kralın gelsin" tabiri, sıklıkla zorlu veya karmaşık bir durumla karşılaşıldığında, bu durumu ele almak için daha üst düzeyde bir yetkinlik veya otoritenin gerekli olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılır. Ancak, bu ifade bazen alaycı veya küçümseyici bir tonla kullanılabilir ve kişiyi aşağılama amacı taşıyabilir. İfadeyi kullanırken, iletişimde saygılı bir dil kullanmak ve karşı tarafı aşağılamaktan kaçınmak önemlidir.

Hakaret mi?


Kralın Gelsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sen kimsin, senin kralın gelsin" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD (Esas 2016/366 Karar: 2018/1788 Tarih: 14.02.2018)

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen "Sen kimsin lan oğlum, senin kralın gelse beni kaldırıp getiremez, sen benimle muhatap olamazsın, ancak köy korucuları ile muhatap olursun" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12907 Karar: 2018/12943 Tarih: 15.10.2018

"Kralın Gelsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.