Götten Doğmuşsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götten Doğmuşsunuz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Götten doğmuşsunuz" ifadesi, Türkçe'de oldukça argo ve aşağılayıcı bir dil içeren bir tabirdir. Bu ifade, kişiyi aşağılamak, hakaret etmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. Cinsel içerikli bir ifade olan "götten doğmuşsunuz," bir kişinin doğumunu cinsellikle ilişkilendirerek onun ahlaki değerlerini zedelemeye yönelik bir hakaret içerir.

Bu tür ifadeler, saygılı iletişim kurma prensiplerine aykırıdır ve insanların birbirine saygı göstermesi, hoşgörülü olması ve ayrımcılığı önlemesi gereken bir toplumun temel değerlerine zarar verir. Toplum içinde olumlu ve yapıcı iletişim kurmak, saygı ve anlayışı teşvik etmek önemlidir. Bu nedenle, böyle aşağılayıcı ifadelerin kullanımından kaçınılmalı ve insanlar arasında saygılı bir dil kullanılmalıdır.

Hakaret mi?


Götten Doğmuşsunuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polislere hitaben: Siz tırt memursunuz şerefsizler, böyle uygulama mı olur, siktirin gidin lan, hepinizin amına koyarım, hepiniz götten doğmuşsunuz doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2017/8136 Karar: 2019/3597 Tarih: 20.02.2019

"Götten Doğmuşsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.