Sizi Cebimden Çıkartırım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizi Cebimden Çıkartırım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Sizi cebimden çıkartırım” deyimi, bir kişinin kendisini diğer insanlardan üstün gördüğünü ve onları kontrol etmek istediğini ifade eder. Bu deyim, genellikle bir kişinin kendisini diğer insanlardan daha önemli veya daha güçlü hissettiği durumlarda kullanılır.

Hakaret mi?


Sizi Cebimden Çıkartırım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın gece saatlerinde rahatsızlanan 4 yaşındaki kızını götürdüğü hastanenin acil servisinde uzun süre tetkik ve tedavi işlemleri için bekletilmesi ve gerekli ilginin gösterilmemesi üzerine katılanın da aralarında bulunduğu ve gülme seslerinin geldiği odaya girerek tartıştığı katılana "Siz ne biçim doktorsunuz, sizi cebimden çıkartırım" şeklindeki sözlerle hakaret ettiği mahkemece kabul edilmiş ise de olayın oluş şekli, gelişimi ve tarafların içerisinde bulunduğu ortam değerlendirildiğinde, sanığın bu sözlerinin ağır eleştiri niteliğinde olduğu, hakaret kastıyla hareket etmediği ve bu nedenle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/20299 Karar: 2012/22126 Tarih: 01.11.2012

"Sizi Cebimden Çıkartırım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.