Mafya mısın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mafya mısın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mafya mısın?" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun yasadışı veya şüpheli faaliyetlerde bulunduğunu, tehlikeli veya hileli davranışlarda bulunduğunu ima etmek veya eleştirmek için kullanılan bir ifadedir. Bu deyim, bir kişinin benzeri olmayan anormal veya yasa dışı davranışlarını eleştirerek veya sorgulayarak onun tutumunu yansıtabilir.

"Mafya mısın?" ifadesi, kişinin kendine veya başkalarına zarar veren, yasa dışı veya etik dışı bir faaliyet yürüttüğü düşüncesi ile kullanılabilir. Bu ifade aynı zamanda kişinin belirli bir gruba veya topluluğa mensup olması nedeniyle olumsuz özellikler veya davranışlarla ilişkilendirildiğini ifade etmek için de kullanılabilir. Ancak, bu ifade genellikle aşırı ve acımasız bir dil içerdiği için dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve nezaket kurallarına uygun iletişim önerilir.

Hakaret mi?


Mafya mısın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Mafya mısın) ve yükletilen suça yönelik katılan...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32316 Karar: 2022/7273 Tarih: 14.03.2022

Karar #2

Eyleme (Müze görevlisine hitaben: Sen mafya mısın lan, sen nesin, kalk görevini yap) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/41088 Karar: 2022/8076 Tarih: 22.03.2022

Karar #3

Olay günü sanık...'in söylediği kabul edilen "Siz kimsiniz? Siz benim oğlumu alamazsınız, siz mafya misiniz? Oğluma işlem yapamazsınız" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18415 Karar: 2019/1476 Tarih: 16.01.2019

Karar #4

... failin, iş yerini denetime gelen polis memurlarına söylediği kabul edilen "Siz mafya mısınız" şeklindeki sözleri, ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözler olarak kabul eden Yargıtay, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına hükmetmiştir.

Yargıtay 18.CD, Esas: 2016/10668, Karar: 2018/10706, Tarih: 04.07.2018

"Mafya mısın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.