Kaltak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaltak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kaltak, Türkçe’de iki farklı anlama sahip bir kelimedir. Birinci anlamı, üzeri meşin, halı vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümüdür. Bu anlamda, kaltak bir at eşyası olarak kullanılır. Örneğin, “Kaltaklı eyer daha ucuzdur.” İkinci anlamı ise, iffetsiz, namussuz kadındır. Bu anlamda, kaltak bir argo küfür olarak kullanılır. Örneğin, “Seni kaltak seni!” Bu ifadeyi kullanırken çok dikkatli olun, çünkü karşınızdaki kişiye çok büyük hakaret etmiş olursunuz.

Hakaret mi?


Kaltak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ... Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi acil bölümüne gelerek hastanede görevli hemşire olan mağdurun...'in kızlık muayenesini yapmamasına sinirlenip mağdura hitaben "İşinize gelirse bakıyorsunuz, işinize gelmezse bakmıyorsunuz, kaltak" diyerek hakaret ettiğinin iddia ve kabul olunduğu...

Yargıtay 15, CD Esas: 2013/32383 Karar: 2015/10695 Tarih: 09.02.2015

Karar #2

Eylemin (çeri alacaksınız, oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz, siz kimsiniz de beni dışarı çıkartıyorsunuz, kaltak, sürtük) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2428 Karar: 2017/15677 Tarih: 27.12.2017

Karar #3

Oluşa ve dosya içeriğine göre sanık...'in üç ay kadar önce boşandığı eşi...'in katılan sanık... ile arkadaşlık ettiğini öğrenmesi üzerine eski eşi katılan ...'in evinin yakınında bekleyen sanık...'in katı- alan... ile mağdur ...'i kol kola yürürken görünce önlerine bıçak ile çıktığı, ...'e yönelik "Seni öldüreceğim kaltak" şeklinde hakaret ve tehdit içeren sözler sarf ederek bıçakla hamle ettiği sırada ...'in ...i kenara ittirerek saldırıdan kurtardığı olayda, sanığın üzerine atılı hakaret, tehdit ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 3. CD Esas: 2019/11509 Karar: 2019/19839 Tarih: 05.11.2019

"Kaltak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.