Sizi Satın Almasını Bilirim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizi Satın Almasını Bilirim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizi satın almasını bilirim" ifadesi, genellikle alaycı veya küçümseyici bir şekilde kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, karşısındaki kişiyi maddi çıkarlarla etkileyebileceğini veya kontrol edebileceğini ima ederken, kişinin düşüncelerini veya davranışlarını satın almakla tehdit etmek anlamını taşır. Bu deyim, kişinin özgürlüğünü veya bağımsızlığını zedeleyerek, onu manipüle etme veya kontrol altına alma amacını yansıtır. Genellikle tartışmalı veya gergin durumlarda kullanılan bir ifade olarak, karşısındaki kişiye baskı yapma veya onu istenilen şekilde yönlendirme amacını taşır.

"Sizi satın almasını bilirim" ifadesi, kişiler arasında güç dengesi ve kontrol konularını vurgulayarak, bir kişinin diğerini etkileme veya yönlendirme çabasını ifade eder. Bu tür ifadelerin kullanımı, saygılı ve olumlu bir iletişimi zedelerken, karşılıklı anlayış ve işbirliği yerine tehdit ve manipülasyonu teşvik edebilir.

Hakaret mi?


Sizi Satın Almasını Bilirim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın görevli polis memurları yakınanlara söylediği tanık...'in gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarındaki beyanlarıyla da doğrulanmış olan "Siz satılmış insanlarsınız, sizin maaşınız kadar benim günlük çerez param var, aramayı öğrenmemişsiniz, satılmış insanlar, ben sizi satın almayı bilirim" biçimindeki ifadelerin yakınanların onur, şeref ve saygınlıklarını rencide edici nitelikte olduğu gözetilmeden, sanığın üzerine atılı eylemin hukuki nitelendirmesinde yanılgıya düşülerek, sanık hakkında yazılı şekilde beraat karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/25938 Karar: 2013/4876 Tarih: 11.03.2013

"Sizi Satın Almasını Bilirim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.