Paramı yedi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Paramı yedi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Paramı yedi" ifadesi, birine veya bir duruma yönelik tepki olarak kullanılan bir deyimdir ve genellikle bir şeyin veya bir durumun kişinin beklediği gibi gitmediğini veya bir problemle karşılaşıldığını ifade etmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, olumsuz bir durumun veya sonucun anlatıldığı bir ifadedir ve hayal kırıklığı, şaşkınlık veya endişe hissiyatını yansıtır.

"Paramı yedi" ifadesi, genellikle sıradan veya beklendiği gibi gitmeyen bir durumu ifade ederken, aynı zamanda bir şeyin kontrol dışında olduğu veya beklenmeyen bir şekilde ters gittiği anlamını taşır. Bu ifade, kişinin bir sonuç veya olay karşısında şaşırdığını veya hayal kırıklığına uğradığını dile getirirken, aynı zamanda olumsuz bir duruma tepki olarak da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Paramı yedi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın Valiliğine verdiği dilekçesinde yer alan "Tespitlerime göre vakıf idare müdürü olan paramı yedi” şeklindeki sözlerin şikayet hakkının kullanılması niteliğinde olduğu, hakaret kastının bulunmadığı ve suçun unsurlarının bu nedenle oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/6365 Karar: 2015/4550 Tarih: 09.07.2015 

"Paramı yedi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.