Üstünüzüm

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Üstünüzüm"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Üstünüzüm" genellikle Türkçe'de saygı ifadesi olarak kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir kişiye veya yaşça büyük, deneyimli veya toplumsal statüsü yüksek bir kişiye hitaben kullanılarak saygı ve hürmet ifade etmek amacıyla kullanılır. "Üstünüzüm" ifadesi, genellikle yaşça küçük veya daha alt konumda olan kişinin, karşı tarafı daha büyük, saygın ve deneyimli olarak kabul ettiğini belirtir.

Bu ifade, geleneksel bir üslup içinde kullanılırken, Türk kültüründe büyüklere ve yaşlılara saygı gösterme anlayışını yansıtır. "Üstünüzüm" terimi, saygı ifadesi olarak kullanıldığından, genellikle daha yaşlı veya daha üst konumda olan kişilere hitap ederken tercih edilir. Ancak, modern toplumlarda dil kullanımı ve iletişim biçimleri değişebilir, bu nedenle ifadenin kullanımı ve kabul edilebilirliği bağlama göre değişebilir.

Hakaret mi?


Üstünüzüm kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müşteki polis memuruna söylediği kabul edilen "Siz kimsiniz lan, ben devletin muhtarıyım, sizin üstünüzüm" şeklindeki sözlerin kaba hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10875 Karar: 2016/2616 Tarih: 11.02.2016

"Üstünüzüm" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.