İltimas

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İltimas"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İltimas, bir kişiye ya da bir gruba ayrıcalık tanımak, onlara öncelik vermek anlamına gelir. Bu ayrıcalıklar genellikle kişisel ilişkilere dayanır ve adil olmayan bir şekilde avantaj sağlar. İltimas, toplumda adalet duygusunu zedeler ve güven kaybına neden olabilir. İltimas, çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle iş dünyasında, kamu sektöründe ve siyasette sıkça karşılaşılır. İltimas, bir kişinin yetenek ve niteliklerinden bağımsız olarak, sadece kişisel ilişkileri veya ayrıcalıklı bir konumu nedeniyle tercih edilmesine neden olabilir.

İltimasın sonuçları da oldukça önemlidir. Adaletsizlik duygusu yaratarak toplumda huzursuzluğa ve hoşnutsuzluğa yol açabilir. Ayrıca, liyakate dayalı bir sistem yerine kişisel bağlantılara dayalı bir sistem oluşturarak, yetenekli ve nitelikli insanların fırsat eşitliğinden mahrum kalmasına neden olabilir. İltimasın önlenmesi ve azaltılması için şeffaflık, adalet ve eşitlik ilkelerine dayalı bir sistem oluşturulması gerekmektedir. Liyakat esasına dayalı bir yaklaşım benimsenmeli ve kişisel ilişkilerin etkisi minimize edilmelidir. Bu şekilde, toplumda daha adil bir ortam sağlanabilir ve her birey eşit fırsatlara sahip olabilir.

Hakaret mi?


İltimas kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinde katılan komiser M...'e hitaben söylediği "Burada kanunsuz işlemler yapıyorsunuz, bazı kişilere iltimas geçiyorsunuz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunununsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6230 Karar: 2015/9565 Tarih: 28.10.2015

"İltimas" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.