Ne Diyorsun Lan Sen

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Diyorsun Lan Sen"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne diyorsun lan sen" ifadesi, genellikle şaşkınlık, inkâr veya anlamama durumlarında, karşı tarafın söylediklerini anlamamak veya inanmak istememek amacıyla kullanılan bir argo tabirdir. Bu ifade, kişinin söylediklerini yadırgamak veya onları ciddiye almamak amacıyla kullanılır.

"Ne diyorsun lan sen" tabiri, olumsuz bir anlam taşır ve karşı tarafa saygısızlık veya alaycılık içerdiği için iletişimde olumsuz bir etki yaratabilir. Bu tür ifadeler yerine daha yapıcı ve saygılı bir dil kullanmak önemlidir. Karşı tarafın düşüncelerine anlayış göstermek ve iletişimde hoşgörülü bir yaklaşım benimsemek, sağlıklı bir iletişim kurmayı teşvik edebilir.

Hakaret mi?


Ne Diyorsun Lan Sen kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Ne diyon lan sen" şeklinde kaba ifade niteliğinde olan sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanığın beraatına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 3. CD Esas: 2015/11467 Karar: 2015/29635 Tarih: 26.10.2015

"Ne Diyorsun Lan Sen" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.