Senin Yıldızın Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Yıldızın Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin yıldızın yok" ifadesi, genellikle bir kişiye veya grubun yetenekleri veya başarısı olmadığını ima eden veya belirten bir ifadedir. Bu ifade, kişinin başarısızlığını vurgulamak, onun potansiyelini sorgulamak veya aşağılamak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Senin Yıldızın Yok kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan polis memuruna söylediği "Sen polissin, rütbeli yok mu, sen kimsin, ben rütbeli ile görüşeceğim, senin yıldızın yok, ben yıldızı olanla muhatap olurum, sen benim işimi yapmaya mecbursun, siz ne biçim polissiniz, benim işimi benim istediğim gibi yapacaksınız" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraat yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/36642 Karar: 2017/6435 Tarih: 24.05.2017

"Senin Yıldızın Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.