Fasoncu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fasoncu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fasoncu," genellikle iş dünyasında ve üretim sektöründe kullanılan bir terimdir. "Fasonculuk," başka bir firmadan veya dış kaynaklardan gelen işi üstlenme ve tamamlama anlamına gelir. "Fasoncu" ise bu tür işleri yapan kişi veya firmayı tanımlar. Ancak, "fasoncu" terimi bazen argo bir şekilde de kullanılabilir ve kişiyi niteliksiz veya güvenilmez bir şekilde çalışan biri olarak nitelendirebilir.

Hakaret mi?


Fasoncu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Fırıncı olan sanığın... İlçesi Sanayi Odası binasının önünde yaptığı yazılı açıklamada katılan hakkında "Şimdi burada...'e sesleniyoruz, yoksa senin de damın mı var sen de milleti mi zehirliyorsun, yoksa ekmeklerin fasoncu musun, bu saatten sonra... sen bizim için şaibeli bir fırıncısın, istifa et ki bu mesleğimizi ayaklar altına alma" şeklinde söz sarf etmesi biçiminde gelişen) eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17243 Karar: 2022/15001 Tarih: 14.06.2022

"Fasoncu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.