Haysiyet Öğrensin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haysiyet Öğrensin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Haysiyet kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir: Değer, saygınlık, itibar, öz saygı. Haysiyet öğrensin deyimi ise birine değerini, saygınlığını, itibarını veya öz saygısını hatırlatmak anlamına gelir. Örneğin, “Haysiyet öğrensin de bir daha böyle davranmasın” cümlesinde bu deyim kullanılmıştır.

Hakaret mi?


Haysiyet Öğrensin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, jandarma karakoluna ait santrali arayan sanığın telefona bakan görevliyle yaptığı konuşmada, katılanın gıyabında söylediği "..." şikâyet edeceğim, biraz adamlık haysiyet öğrensin" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığının gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10365 Karar: 2016/1734 Tarih: 03.02.2016

"Haysiyet Öğrensin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.