İfademi Çarpıtmış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İfademi Çarpıtmış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İfademi Çarpıtmış, bir kişinin söylediği veya yazdığı şeyleri başka bir anlama getirerek yanlış veya eksik yansıtmasıdır. Bu, kişinin gerçek niyetini, düşüncesini veya duygusunu gizlemek, değiştirmek veya bozmak için yapılabilir. Örneğin, bir gazetecinin bir siyasetçinin sözlerini alıntılayarak farklı bir bağlamda sunması, bir avukatın bir tanığın ifadesini çarpıtarak suçlamak veya bir şüphelinin kendisini aklamak için başka bir kişinin ifadesini çarpıtması bu tür davranışlara örnek olabilir.

Bu tür davranışlar, hem hukuki hem de ahlaki açıdan sorunludur. Kişi veya kurum, bu davranışlarından dolayı yalan söylemek, iftira atmak, delil karartmak veya kamuoyunu yanıltmak gibi suçlarla yargılanabilir. Ayrıca, toplumun güvenini ve saygısını kaybedebilir. Bu nedenle, ifademi çarpıtmış davranışından kaçınmak ve doğruyu söylemek gerekir.

Hakaret mi?


İfademi Çarpıtmış kelimesi hakaret değildir. 

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın itiraz dilekçesinde, "İtirazımı bizzat... Cumhuriyet Başsavcılığına yapıyorum,... Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapmıyorum çünkü... mahkemesi ifademi kovuşturmada çarpıtmış, bir suçun teşkil etmemesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığından dolayı kapanmış, adaletle devlet kurumuyla hiçbir alakan yok, size itiraz ederken umarım ki vicdanınızın sesini dinlersiniz" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katlanılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp yakınma niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/6460 Karar: 2015/9310 Tarih: 27.10.2015

"İfademi Çarpıtmış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.