Derdi Hizmet Değil Rant

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Derdi Hizmet Değil Rant"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Derdi Hizmet Değil Rant" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, kamu hizmeti veya toplumun yararı amacıyla değil, kişisel kazanç veya çıkar elde etmek amacıyla hareket ettiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişilerin veya kuruluşların görünüşte kamu yararına çalışırken aslında kendi çıkarlarına odaklandığını veya kendi kazançlarını artırmayı amaçladığını belirtirken kullanılır.

"Derdi Hizmet Değil Rant" ifadesi, toplumsal hizmet ve çıkarlar ile kişisel çıkar ve kazanç arasındaki farkı vurgular. Bu ifadeyle kişi, birinin veya bir grubun kamu hizmeti veya toplumun yararı adı altında sadece kendi çıkarlarını gözeterek hareket ettiğini ifade ederken, asıl amacın kamu yararını sağlamak olmadığını ima eder. Bu tür ifadeler, toplumsal sorumluluk ve dürüstlüğe vurgu yaparken, kişilerin samimiyetini veya niyetlerini sorgulama amacı taşıyabilir.

Hakaret mi?


Derdi Hizmet Değil Rant kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Belediye Başkanına hitaben: Derdi hizmet değil rant) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2564 Karar: 2018/525 Tarih: 22.01.2018

"Derdi Hizmet Değil Rant" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.