Taklacı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Taklacı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Taklacı, gerçek anlamında bir kuş türüdür. Bu tür kuşlar, uçarken çeşitli figürler yaparak dikkat çekerler. Taklacı kuşlarının gösterişi ve yetenekleri, gerçek anlamını oluşturur. Ancak taklacı kelimesi, mecaz anlamda da kullanılır. Mecaz anlamda taklacı, bir şeyin ya da bir olayın abartılı ve gösterişli bir şekilde yapıldığını ifade eder. Bir kişinin ya da bir nesnenin, normalden fazla dikkat çekici ve etkileyici olması durumunda taklacı kelimesi kullanılabilir.

Bu makalede taklacının hem gerçek hem de mecaz anlamları üzerinde durulacak. Taklacı kuşunun gerçek anlamı, uçma yetenekleri ve figürleri ile ilgilidir. Mecaz anlamda ise taklacı kelimesi, bir şeyin ya da bir olayın abartılı ve gösterişli bir şekilde yapılmasını ifade eder. Örneğin, bir dansçının taklacı gibi hareketler yapması ya da bir oyunun taklacı bir şekilde sahnelenmesi, mecaz anlamda taklacı kelimesinin kullanıldığı durumlardır. Taklacı kelimesi, gerçek ve mecaz anlamlarıyla birlikte, farklı bağlamlarda kullanılan zengin bir kelime olarak Türkçe dilinde yerini almıştır.

Hakaret mi?


Taklacı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (SMS yoluyla, siyasi parti ilçe başkanına hitaben: Taklacılar ve baklacılar partisi ilçe başkanı, hepimizin yüzü ak oldu da bir tek taklacılarla baklacıların yüzü kara çıktı, Başbakana can kurban, size kirli çamaşırlarımı dahi vermem, ne olursa olsun Başbakan bir tarafa taklacılar ile baklacılar diğer tarafa) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15727 Karar: 2022/13241 Tarih: 25.05.2022

"Taklacı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.