Çirkin Surat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çirkin Surat"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çirkin surat" ifadesi, bir kişinin yüzünün estetik açıdan hoş olmayan veya göze hoş gelmeyen bir şekilde algılandığını ifade eder. Bu terim, genellikle bir insanın fiziksel görünümünü eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılır. "Çirkin surat" tabiri, kişinin yüzünde bulunan özellikleri veya yüz ifadesini vurgulayarak, olumsuz bir değerlendirme veya yargılama içerebilir.

Terim, sadece fiziksel görünüme odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin içsel nitelikleri hakkında da olumsuz bir izlenim yaratabilir. Bu ifade, ayrımcı veya saygısız bir şekilde kullanıldığında, kişinin dış görünümünü hedef alarak alay etmeyi veya küçümsemeyi amaçlayan bir dil olarak işlev görebilir. Ancak, bu tür ifadelerin kullanımı hoşgörüsüzlüğü ve saygısızlığı teşvik edebileceğinden, dilin saygılı ve hoşgörülü bir şekilde kullanılması her zaman önemlidir.

Hakaret mi?


Çirkin Surat kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Cumhuriyet savcısı A…, yazı işleri müdürü B... ve zabit katibi C... tarafından düzenlenen ... tarihli tutanağa göre sanık Cumhuriyet savcısı D...'in şikâyetçi yazı işleri müdürü B...'e "Sen emir köpeği misin, neden arıyorsun, sen beni aramayacaksın", "Senin çirkin suratını görmek istemiyorum, kapat kapını" şeklinde sözler söylemesine ilişkin) uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı eylemin sabit olduğu, onur, şeref ve saygınlığa rencide eder nitelikte gerçekleşen bu eylemin 5237 sayılı TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu görülmektedir.

Yargıtay CGK Esas: 2013/4-521 Karar: 2014/54 Tarih: 11.02.2014

"Çirkin Surat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.