Kuyu Kazmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kuyu Kazmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kuyu Kazmak" deyimi, bir kişinin kötü duruma düşmesi, tehlikeye uğraması, zarar görmesini sağlamak için zemin hazırlamak ve tuzak kurmak anlamına gelir. Bu ifade rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu için iletişimde kullanılırken dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hakaret mi?


Kuyu Kazmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerinin (Internet köşe yazısında, belediye görevlisine hitaben: ... Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları vatandaşa duyurma noktasında basın ve halkla ilişkiler müdürü... tarafından baltalandığı, alttan alttan... Belediyesi’nin kuyusunu kazdığı, belediyenin yakasını bırakması gerektiği, ...in etrafındakilerin kasalarını kabartmak ve yandaş medya oluşturmak için elinden gelen çaba ve gayret içerisinde adeta … Belediyesi'ni babasının çiftliği haline getirdiği)  muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7736 Karar: 2020/308 Tarih: 14.01.2020

"Kuyu Kazmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.