Böyle Heyet Mi Olur?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Böyle Heyet Mi Olur?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Böyle heyet mi olur?" ifadesi, bir durum ya da olay için şaşkınlık, şüphe veya eleştiri belirtmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade genellikle, belirli bir durumun normal olmadığı veya beklenmedik olduğu durumlarda kullanılır.

Örneğin, bir kurumun yönetiminde belirli bir karar alındığında ve bu karara itiraz eden biri "Böyle heyet mi olur?" derse, bu kişi, kararın yanlış veya mantıksız olduğunu düşündüğünü ifade etmek istiyor olabilir. Bu ifade, şaşkınlık, eleştiri veya hayret ifadesi olarak kullanılabilir.

Hakaret mi?


Böyle heyet mi olur kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdurlara söylediği kabul edilen "Böyle heyet mi olur, sizin adaletiniz bu mu" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/9219 Karar: 2015/5061 Tarih: 10.09.2015

"Böyle Heyet Mi Olur?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.